» Gạch Sa mốt tiêu chuẩn
Là loại gạch chịu lửa với độ dẫn nhiệt thấp, có cấu trúc xốp. 
Gạch chịu lửa xốp có tỉ trọng nhỏ khoảng 0,4 - 1,6 g/cm3 và độ xốp tương đối cao: 50-58%, sử dụng những vùng trong lò tải trọng ở đó thấp và cách nhiệt cao.
» Gạch Sa mốt
Là sản phẩm chịu lửa định hình được ép và nung tại nhiệt độ kết khối. 
- Nguyên liệu chính : sạn sa mốt( calcined Fireclay) + bột sét + chất kết dính 
Ứng dụng:
- Trong các lò nấu kim loại màu, buồng đốt. 
- Lò trong công nghiệp hóa chất và xây dựng. 
- Lò xử lý đốt rác thải
» Gạch Sa mốt dị hình
Là loại gạch chịu lửa với độ dẫn nhiệt thấp, có cấu trúc xốp. Gạch chịu lửa xốp có tỉ trọng nhỏ khoảng 0,4 - 1,6 g/cm3 và độ xốp tương đối cao: 50-58%, sử dụng những vùng trong lò tải trọng ở đó thấp và cách nhiệt cao.
» Gạch Sa mốt dị hình
Là sản phẩm chịu lửa định hình được ép và nung tại nhiệt độ kết khối. 
- Nguyên liệu chính : sạn sa mốt( calcined Fireclay) + bột sét + chất kết dính 
Ứng dụng:
- Trong các lò nấu kim loại màu, buồng đốt. 
- Lò trong công nghiệp hóa chất và xây dựng. 
- Lò xử lý đốt rác thải
  Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Kỹ thuật
Mọi thắc mắc
xin vui lòng gọi:
0912 269 338

  Sản phẩm chính
Gạch Cao nhôm

Gạch Sa mốt tiêu chuẩn

Gạch Sa mốt

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CHỊU LỬA HƯNG ĐẠO
Design by THANHNAM SOFTWARE Địa chỉ: P. Hoàng Tân - TX. Chí Linh - T. Hải Dương
Download Profile định dạng PDF MST: 0800 296 959 | ĐT: 03203 591 207 | Hot-line: 0912 269 338 | Email: gachchiuluahaiduong@gmail.com
Copyright © 2012. Công ty cổ phần CÔNG NGHIỆP CHỊU LỬA HƯNG ĐẠO www.gachchiulua.com.vn | gachchiuluahaiduong@gmail.com