Kỹ thuật xây Goong

Để xây dựng một lò gạch tuynel thì phần xe goong chiếm phần lớn chi phí. Chính vì vậy khi khi các nhà đầu tư làm đến phần xe goong đề phải tính toán rất kỹ lưỡng. Từ kỹ thuật, nhà cung cấp vật liệu uy tín…

  1. Kết cấu làm nên xe goong gồm các vật liệu chính:

+ Sắt làm khung

+ Gạch chịu lửa

+ Gạch lót ( tận dụng gạch đỏ)

+ Vữa xây samot

+ Nước silicat

+ Xi măng

+ Bông gốm…

  1. Gạch chịu lửa dùng cho xe goong.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *