Công ty Gạch Chịu lửa Hưng Đạo ký kết hợp đồng với đối tác Hàn Quốc

Cùng với sự lớn mạnh của công ty Gạch chịu lửa Hưng đạo, các đối tác trong và ngoài nước tìm đến và có những thỏa thuận hợp tác. Tháng 5/2018 Công ty SUNG HWA M&R Co, LMT  Hàn Quốc đã sang tham quan nhà máy và trực tiếp đặt hàng các sản phẩm gạch chịu lửa của Công ty gạch chịu lửa Hưng Đạo.

Là một tập đoàn lớn bên Hàn Quốc, chuyên sản xuất gạch phân phối gạch và các sản phẩm xây dựng tại đất nước có nền công nghiệp phát triển, các công trình xây dựng đòi hỏi kỹ thuật cũng như tiêu chuẩn chất lượng khắt khe.

Tháng 11/2018 Công ty Gạch chịu lửa Hưng Đạo xuất đơn hàng 40 tấn Gạch chịu lửa sửa chữa xe goong đầu tiên sang Hàn Quốc. Năm 2019 năm 2020 Công ty Gạch chịu lửa Hưng Đạo tiếp tục trở thành đối tác cung cấp 80 tấn gạch chịu lửa, đáp ứng yêu cầu chất lượng, kỹ thuật của đối tác Hàn Quốc. Mở ra cơ hội xuất khẩu đưa các sản phẩm Chịu lửa của Việt Nam tới các đối tác nước ngoài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *