Category Archives: Service

Bê Tông Chịu Nhiệt

Bê tông chịu nhiệt Bê tông chịu lửa hay còn gọi bê tông chịu nhiệt là sản phẩm bê tông với hàm lượng xi măng thấp, hoặc không xi măng có khả năng sử dụng các cốt liệu chịu nhiệt và chất liên kết để tạo nên sản phẩm bê tông có khả năng chịu nhiệt lên tới […]