CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP CHỊU LỬA HƯNG ĐẠO

[ Address ] Cụm Công nghiệp Phả Lại – Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

[ Phone ] 0913 309 995

[ Hot-line ] 0912 269 338

[ Tax code ] 0800 296 959 |