CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP CHỊU LỬA HƯNG ĐẠO

[ Địa chỉ ] Cụm Công nghiệp Phả Lại – Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

[ Phone ] 0969 00 12 82

[ Hot-line ] 0835.859.559

[ Mã Số Thuế ] 0800 296 959 |