Bê Tông Chịu Lửa

BÊ TÔNG CHỊU LỬA

Bê tông chịu lửa hay còn gọi bê tông chịu nhiệt là bê tông có nhiệt độ sử dụng từ 1200oC đến 1600oC, được sử dụng cho các thiết bị nhiệt của các ngành công nghiệp.