Bê tông chịu lửa cho lò luyện thép

BÊ TÔNG CHỊU LỬA CHO LÒ LUYỆN THÉP

HƯNG ĐẠO sản xuất các loại bê tông chịu lửa (còn gọi là bê tông chịu nhiệt hoặc vữa chịu nhiệt) cho lò cán thép. Căn cứ vào nhiệt độ làm việc, môi trường làm việc của các zôn, các lớp vật liệu chịu lửa của lò cán thép chúng tôi sản xuất các chủng loại bê tông chịu lửa phù hợp.