Bê tông chịu lửa cho lò đốt rác

BÊ TÔNG CHỊU LỬA CHO LÒ ĐỐT RÁC

Các sản phẩm bê tông chịu lửa (hay còn gọi là bê tông chịu nhiệt hoặc vữa chịu nhiệt) của Chịu lửa Hưng Đạo có nhiều sản phẩm phù hợp sử dụng cho lò đốt rác, bao gồm các dòng sản phẩm sau: