Bê tông chịu lửa cho lò hơi

BÊ TÔNG CHỊU LỬA CHO LÒ HƠI

Các sản phẩm bê tông chịu lửa (hay còn gọi là bê tông chịu nhiệt hoặc vữa chịu nhiệt) của HƯNG ĐẠO có đầy đủ các chủng loại đáp ứng cho hầu hết các lò nồi hơi trong các ngành Nhiệt điện, mía đường, giấy, thực phẩm, …