Gạch Samoot

Là sản phẩm chịu lửa định hình được ép và nung tại nhiệt độ kết khối.
– Nguyên liệu chính : sạn sa mốt( calcined Fireclay) + bột sét + chất kết dính
Ứng dụng:
– Trong các lò nấu kim loại màu, buồng đốt.
– Lò trong công nghiệp hóa chất và xây dựng.
– Lò xử lý đốt rác thải