Gạch cao nhôm 55-64

Gạch chịu lửa cao nhôm là loại vật liệu cách nhiệt,với thành phần chủ yếu α-Al2O3 và Mulite (3Al2O3.2SiO2), được sử dụng khá rộng rãi trong trong việc xây lò mà các sản phẩm gạch Sa Moot không đáp ứng được.