Gạch cao nhôm 45-54

Gạch chịu lửa cao nhôm là loại vật liệu cách nhiệt,với thành phần chủ yếu α-Al2O3 và Mulite (3Al2O3.2SiO2), được sử dụng khá rộng rãi trong trong việc xây lò mà các sản phẩm gạch samot không đáp ứng được.